ACT

ACT
Work Based Learning Organisation
EIN CYFEIRIADAU:
 • ACT
 • Cardiff
 • Caerdydd
 • CF24 5ET
 • ACT
 • Caerphilly
 • Caerffili
 • CF83 3HU
 • ACT
 • Cardiff
 • Caerdydd
 • CF11 8AQ
 • ACT
 • Aberdare
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF44 7AT
 • ACT
 • ACT Caerphilly Skills Centre
 • Caerphilly
 • Caerffili
 • CF83 1NX
 • ACT
 • Blaenau Gwent
 • Blaenau Gwent
 • NP23 6BE
 • ACT
 • Barry
 • Vale of Glamorgan
 • CF63 4HB
 • ACT
 • Ebbw Vale
 • Blaenau Gwent
 • NP23 6BE
Amdanom Ni
Yn ACT, ein nod yw i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl trwy ddarparu rhaglenni dysgu rhagorol. Rydyn ni'n wych yn yr hyn rydym ni'n ei wneud, ond rydym am fod hyd yn oed yn well. Rydym am ddarparu'r canlyniadau gorau posibl i'n holl ddysgwyr, ac am i ACT fod yn lle hollol wych i weithio. Rydyn ni'n credu bod hynny'n her eithaf cyffrous a gwerth chweil, a hoffem gael eich help i gyflawni ein uchelgais i fod y gorau.

Rydyn ni'n gwybod y byddwn ni ond yn llwyddiannus os yw ein holl bobl yn hapus a bod ganddynt bopeth sydd ei angen i weithio hyd eithaf eu gallu. O'r herwydd, rydym yn canolbwyntio ar ganfod a chadw'r bobl fwyaf talentog, a buddsoddi ynddynt fel eu bod yn ffynnu ac yn tyfu ac yn mwynhau eu hamser gyda ni.

Rydym wedi derbyn cydnabyddiaeth am ein hymrwymiad i wneud ACT yn lle gwych i weithio. Rydym wedi ennill achrediad Platinwm gan Buddsoddwyr mewn Pobl ac rydym hefyd wedi ennill achrediad mawreddog y Sunday Times, Best Companies UK wyth gwaith! Achrediad yn 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015, 2014 a 2012 - Mae'n swyddogol! Ni yw'r 5ed Sefydliad Addysg a Hyfforddiant Gorau I Weithio I yn y DU!

Os ydych chi'n frwd dros greu byd gwell, hoffem glywed gennych!