MANYLION
  • Lleoliad: Coleg Cambria,
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 14 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Hyfforddwr Arddangoswr - Gosod Trydan CC/2576

Hyfforddwr Arddangoswr - Gosod Trydan CC/2576

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd: Hyfforddwr Arddangoswr Gosod Trydan

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

Math o Gontract: Parhaol,

Cyflog: £24,590 - £28,477

Ydych chi'n drydanwr profiadol yn eich maes gydag enw da am ansawdd a rhagoriaeth?

Beth am ddefnyddio eich profiad i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o Drydanwyr, dechreuwch eich taith tuag at addysg heddiw.

Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r sgiliau trydanol ond nid y profiad addysgu, gadewch i ni eich cynorthwyo chi i ennill y cymwysterau angenrheidiol wrth rannu eich gwybodaeth a'ch profiad fel Hyfforddwr Arddangoswr.

Os ydych chi, yna mae gennym ni'r cyfle perffaith i chi!

Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Hyfforddwr Arddangoswr gyda'n hadran gwasanaethau adeiladu.....

Gofynion Hanfodol

Mae'n rhaid bod gennych o leiaf gymhwyster Lefel 3 mewn Peirianneg neu mewn maes pwnc perthnasol.

Profiad diweddar yn y diwydiant mewn maes arbenigol perthnasol.

Dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun a sut y byddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn.

Hunanhyder ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Gallu sefydlu perthnasau gweithio effeithiol ac yn aelod cadarn o dîm.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai