MANYLION
  • Lleoliad: Cwmfelin Primary,
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Goruchwylio - Ysgol Gynradd Cwmfelin - Dros Dro

Cynorthwyydd Goruchwylio - Ysgol Gynradd Cwmfelin - Dros Dro

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cynorthwyydd Goruchwylio - Ysgol Gynradd Cwmfelin - Dros Dro
Disgrifiad swydd
5 awr yr wythnos

 

Yn ystod tymor yr ysgol

 

Mae Ysgol Gynradd Cwmfelin am benodi Cynorthwyydd Goruchwylio i weithio yn ystod amser cinio, rhwng 11.45am a 12.45pm, bob dydd, yn ystod tymor yr ysgol yn unig.     

 

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

 

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant. 

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 23 Mai 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person