MANYLION
 • Lleoliad: Place of work to be discussed,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Arbenigol Trefniadau Arholi Arbennig ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol

Swyddog Arbenigol Trefniadau Arholi Arbennig ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol

Grwp Llandrillo Menai
Gweithio yn y Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol i asesu dysgwyr sydd angen trefniadau arholi arbennig, gan weithio tuag at ystod o gymwysterau AB.

Mae cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn elfen hollbwysig o'r swydd, yn ogystal â chydweithio â staff addysgu, staff cymorth busnes, Gyrfa Cymru ac asiantaethau allanol.

Mae'n bosibl y bydd gofyn gweithio'n achlysurol gyda'r nos ac ar ddyddiau Sadwrn, ac am hynny rhoddir amser i ffwrdd yn ystod yr wythnos.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/243/24

Cyflog
£10,334.04 - £11,019.51 y flwyddyn. Cymorth Busnes Graddfa 7. Pwynt 32 - 34

Lleoliad Gwaith
 • Lleoliad gwaith i'w drafod

Hawl gwyliau
 • 28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl pum mlynedd lawn o wasanaeth di-dor (01 Medi i 31 Awst).
 • Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol.
 • Hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd / diwrnod y trefnwyd i'r safle fod ar gau bob blwyddyn, i'w pennu'n flynyddol.
 • Bydd gan y rhai ar gontractau Rhan-amser hawl pro rata i'r hyn a nodir uchod.
 • Bydd gan y rhai ar gontractau Amser Tymor hawl pro rata i'r hyn a nodir uchod a delir fel rhan o'r cyflog blynyddol.

Patrwm gweithio
Parhaol

Rhan-amser, Amser Tymor - 13 awr yr wythnos x 38 wythnos y flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
17 Mai 2024
12:00 YH(Ganol dydd)