MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Y Felin CP, Felinfoel, Llanelli, Llanelli,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Y Felin

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Y Felin

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

27.5 awr yr wythnos - Adeg y tymor yn unig

Rydym yn edrych am gynorthwy-ydd dosbarth brwdfrydig i gefnogi o fewn yr Uned Anghenion Arbennig a'r Prif Ffrwd. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Os am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Pennaeth drwy e-bost - helen.wynne@yfelin.ysgolccc.cymru

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'Eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: