MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, Bridgend, CF32 9PW
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £25,000 - £29,000
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Ymgynghorydd Hyfforddi - Trydanol/Aml-Sgil Peirianneg

Ymgynghorydd Hyfforddi - Trydanol/Aml-Sgil Peirianneg

TSW Training
Mae dyletswyddau allweddol y rôl fel a ganlyn:

Ymweld â chyflogwyr yn unol ag amserlenni i gyflwyno dysgu, cynnal asesiad a chwblhau adolygiadau gyda phrentisiaid.
Monitro a chefnogi prentisiaid yn unol â'u Cynllun Dysgu a'u cymwysterau.
Cadw cofnodion cynhwysfawr a chywir o ddysgu a chynnydd bob amser.
Darparu safonau rhagorol o gyngor, arweiniad a chymorth i gyflogwyr a phrentisiaid
Byddwch yn wyliadwrus am les a diogelwch pob dysgwr bob amser.
Sicrhau y cwblheir yr holl gymwysterau a chyrsiau yn amserol.
Bod yn rhagweithiol wrth gyfathrebu a datrys materion sy'n effeithio ar gyflawniad amserol dysgwyr.
Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ymgysylltu a rhoi adborth i gyflogwyr neu ddarparwyr lleoliadau ar gynnydd eu dysgwyr.
Y meysydd canlyniad allweddol ar gyfer y rôl hon yw;

Cyflawni cymwysterau yn amserol
Cyfraddau cyflawni cymwysterau
Cwblhau a chyflwyno dogfennaeth yn amserol
Ansawdd cwblhau dogfennaeth
Safon asesu (a dilysu lle bo'n briodol)
Profiad prentis
Profiad cyflogwr
JOB REQUIREMENTS
Mae'r rôl hon yn agored i aseswyr/IQA profiadol a hefyd i beirianwyr/technegwyr profiadol addas sy'n dymuno hyfforddi fel Aseswr NVQ.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol;

Bod yn beiriannydd/technegydd trydanol profiadol a chymwys.
Meddu ar brofiad o waith cynnal a chadw trydanol a/neu osod mewn amgylchedd diwydiannol neu weithgynhyrchu.
Meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf a bod yn hyderus wrth ymdrin ag ystod eang o gysylltiadau.
Meddu ar sgiliau TG da.