MANYLION
  • Lleoliad: Queen Elizabeth High School, Carmarthen,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

27.50 awr yr wythnos

Rydym am benodi Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 i weithio o fewn ein yn Canolfan Elfed. Mae'r swydd yn cynnwys rhoi sylw i anghenion dysgu ac anghenion personol y disgyblion a gweithredu rhaglenni personol a all gynnwys materion cymdeithasol, iechyd, corfforol, hylendid, Cymorth Cyntaf, toiled, bwydo, symudedd a lles.

Byddai'r gallu siarad Cymraeg o fantais.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Lisa Thomas ar Lisa.thomas@qehs.carms.sch.uk / 01267 245300

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: