MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Gwasanaethau Arlwyo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Gwasanaethau Arlwyo
Disgrifiad swydd Lleoliadau-
Ysgol Gynradd Coety Ysgol Gynradd Bracla
Ysgol Gynradd St Roberts
Ysgol Gynradd West Park
Ysgol Gynradd Trelelas

5 awr yr wythnos

Amser Tymor

Yn ystod tymor yr ysgol
Bydd yn ofynnol goruchwylio disgyblion sy'n mynychu sesiwn y clwb brecwast tan ddechrau'r diwrnod ysgol.
Cynorthwyo'r tîm arlwyo â gweithrediad gwasanaeth diogel, effeithlon ac effeithiol yn yr ysgol.
Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, a Diogelwch Bwyd a Hylendid.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg yn ofynnol ar gyfer y swydd hon

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd holl weithwyr y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 01 Mai 2024

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr