MANYLION
  • Lleoliad: Parcyrhun CP, Villiers Rd, Ammanford, Ammanford,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parcyrhun

Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Parcyrhun

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Swydd dros dro oherwydd cyllid.

27.50 awr yr wythnos.

Rydym yn chwilio am gynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 am ddau dymor. (Tymor yr Hydref a thymor y Gwanwyn 2024/25). Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm gweithgar a hapus Ysgol Parcyrhun.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs Nia Hallam (Pennaeth) ar 01269 593398 / admin@parcyrhun.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: