MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Gymunedol Trimsaran, Llanelli,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Trimsaran

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Trimsaran

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Swydd dros dro oherwydd cyllid.

30.50 awr yr wythnos.

Mae'r Llywodraethwyr yn dymuno penodi cynorthwyydd ymroddgar a phrofiadol i weithio gyda disgyblion yng Nghyfnod Sylfaen/CA2 yr ysgol. Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol, yn ogystal â sgiliau rhifedd da.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Steffan Jones ar 01554 810670 / admin@trimsaran.ysgolccc.cymru

Rhestr Fer: 01/05/2024

Cyfweliadau: 08/05/2024

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: