MANYLION
  • Lleoliad: Maes-Yr-Haul Primary,
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cogydd - Ysgol Gynradd Maes Yr Haul

Cogydd - Ysgol Gynradd Maes Yr Haul

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cogydd - Ysgol Gynradd Maes Yr Haul
Disgrifiad swydd
22.5 awr yr wythnos 

Tymor yr ysgol yn unig

Gallai'r oriau gwaith fod rhwng 08.30am a 2.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod fel Cogydd i reoli a chydlynu gweithgareddau yn y gegin hon o ddydd i ddydd, gan sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd yn cael ei ddarparu i'r holl gwsmeriaid.

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio'r fwydlen, rheoli dognau, paratoi a choginio, dyletswyddau gweinyddu a goruchwylio staff.

Byddai profiad blaenorol o baratoi bwyd a choginio i niferoedd mawr, goruchwylio, dyrannu dyletswyddau a hyfforddi yn fantais, ynghyd â gofynion Iechyd a Diogelwch, diogelwch, dyletswyddau gweinyddol, gofynion deiet arbenigol a diwylliannol, a gwybodaeth am reoliadau COSHH. 

Mae Tystysgrif Hylendid Bwyd Canolradd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon (darperir hyfforddiant). Mae NVQ 2 neu gyfwerth yn ddymunol.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dyddiad Cau: 17 Ebrill 2024

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 22 Ebrill 2024

Cyfweliadau: 07 Mai 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person