MANYLION
  • Lleoliad: Blaengarw Primary,
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Safle - Ysgol Gynradd Blaengarw

Swyddog Safle - Ysgol Gynradd Blaengarw

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddog Safle - Ysgol Gynradd Blaengarw
Disgrifiad swydd
37 awr yr wythnos

 

Yn dechrau:  3 Mehefin 2024

 

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Blaengarw yn ceisio penodi Swyddog Safle/Gofalwr i weithio fel rhan o dîm cyfeillgar, gweithgar.

 

Rydym yn chwilio am ofalwr sy'n ymrwymedig i ddarparu gwaith cynnal a chadw a diogelwch ar ein safle ysgol. Mae angen rhywun arnom sy'n gallu meithrin perthnasoedd proffesiynol cryf gyda staff, rhieni a phlant ac sy'n ymrwymedig i sicrhau bod ein hysgol yn amgylchedd gwaith glân a threfnus.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfrifoldebau iechyd a diogelwch gan gynnwys cynnal a chadw adeilad a thir yr ysgol mewn cyflwr diogel a gweithio mewn modd diogel.

 

Fel rhan o'r dyletswyddau hyn bydd gofyniad i gynnal a chofnodi gwiriadau iechyd a diogelwch cyfnodol hanfodol a gwneud gwaith cynnal a chadw/gwella'r ysgol yn ôl yr angen.

 

Rydym yn chwilio am gydweithiwr sy'n frwdfrydig, yn llawn cymhelliant ac yn weithgar. Mae parodrwydd i fod yn rhan annatod o'n tîm gweithgar yn hanfodol.

 

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi:

 

Amgylchedd gwaith gofalgar a chefnogol.

 

Tîm staff talentog ac ymrwymedig a Chorff Llywodraethu sydd ag ymrwymiad agored i wella'r ysgol yn barhaus.

 

Plant brwdfrydig a chyfeillgar sydd eisiau gwneud ein hysgol y lle gorau i bawb.

 

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

 

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

 

Dyddiad Cau: 17 Ebrill 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person