MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol David Hughes,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes - Drama a Cherdd

Athro/Athrawes - Drama a Cherdd

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol David Hughes

Cyflog: £30,742 - £47,340 y flwyddyn

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: Parhaol

Dyddiad Cychwyn: Medi 2024

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5SS .

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 12 Ebrill 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.

Os dymunai ymgeisydd gael sgwrs anffuriol a/neu ymweld â'r ysgol, i gysylltu â Mrs Mari Roberts, Darpar Bennaeth, RobertsM438@Hwbcymru.net