MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Uwchradd Caergybi,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes Mathemateg

Athro / Athrawes Mathemateg

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Uwchradd Caergybi

Cyflog: £30,742 - £47,340 y flwyddyn

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: Parhaol

Mae'r ysgol yn croesawu ceisiadau gan athrawon sydd â phrofiad Ysgol Gynradd.

Mae'r ysgol yn agored i drafod oriau gweithio'n hyblyg gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Rhoddir ystyriaeth i dalu lwfans recriwtio a chadw werth £2,000 ar gyfer ymgeisydd teilwng .

Mae Ysgol Uwchradd Caergybi yn buddsoddi yn lles ein staff drwy eu pecyn premiwm gyda 'School Wellbeing Services'.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Mr Adam Williams, Pennaeth, Ysgol Uwchradd Caergybi, South Stack Road, Holyhead, Ynys Môn, LL65 1NP neu i: cuffinl@hwbcymru.net

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 12 Ebrill, 2024

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod. Rydym yn eich cynghorii arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb personi'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.