MANYLION
  • Lleoliad: Llanmiloe CP, Llanmiloe, Pendine, Pendine,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwywr Addysgu Lefel 1 - Ysgol Llanmiloe

Cynorthwywr Addysgu Lefel 1 - Ysgol Llanmiloe

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

2 posts availabl e.

27.50 awr yr wythnos.

£12.05 - £12.25 yr awr

Yr Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Llanmiloe yn dymuno penodi dau Cynorthwywyr Dysgu cymwys a phrofiadol i gefnogi disgyblion mewn addysg mainstream yn ein hysgol hapus a llwyddiannus.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Mrs Jayne Phillips, Prifathro ar 01994 453 217 neu jayne.phillips@llanmiloe.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: