MANYLION
  • Lleoliad: St. Mary's RCP, Havard Rd, Llanelli, Llanelli,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 10 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Catholig Santes Fair Llanelli

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Catholig Santes Fair Llanelli

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

2 swydd dros dro oherwydd cyllid.

32.50 awr yr wythnos.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion brwdfrydig ac egnïol i ymuno â thîm ymroddedig staff Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair. Mae rôl a chefnogaeth Cynorthwyydd Dosbarth yn holl bwysig i lwyddiant y disgyblion. Ymunwch â ni i wneud gwahaniaeth i fywydau ein pobl ifanc.

Mae angen i ymgeiswyr lenwi Ffurflen Gais y Gwasanaeth Addysg Gatholig.
Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs Alison Howells, Pennaeth ar 01554 759178 / admin@stmarysllanelli.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais y Gwasanaeth Addysg Gatholig (CES) sydd ynghlwm i wneud cais am y swydd. hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: