MANYLION
  • Lleoliad: Parcyrhun CP, Villiers Rd, Ammanford, Ammanford,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Parcyrhyn

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Parcyrhyn

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

6.25 awr yr wythnos.

Rydym yn chwilio Oruchwylwydd Amser Cinio a fydd yn gyfrifol am goruchwylio'r disgyblion amser cinio ar yr iard ac yn y neuadd fwyta, sicrhau eu diogelwch, cynorthwyo i weini fel yr angen lles disgyblion.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs Nia Hallam ar 01269 593398.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: