MANYLION
  • Lleoliad: Tumble CP, Tumble, Llanelli, Llanelli,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol y Tymbl

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol y Tymbl

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

5 awr yr wythnos (1 awr y dydd) yn ystod y tymor yn unig.

£12.05 yr awr

Rydym yn chwilio Oruchwylwydd Amser Cinio a fydd yn gyfrifol am:

• goruchwylio'r disgyblion amser cinio ar yr iard ac yn y neuadd fwyta

• sicrhau eu diogelwch

• cynorthwyo i weini fel yr angen

• lles disgyblion

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â'r Neris Thomas-Samuel ar 01269 841391 / thom-samun@hwbcymru.net

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'Eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: