MANYLION
 • Lleoliad: Aberteifi, SA43 1AB
 • Testun:
 • Cytundeb: gweithio hyblyg
 • Math o gyflog: Fesul awr
 • Salary Range: £22.00 - £24.00
 • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol

Coleg Sir Gar
Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol
Department: Arall

Employment Type: Hyblyg

Location: Campws Aberteifi

Compensation: £21.49 - £42.28 / awr

DescriptionMae gan Goleg Ceredigion gyfle cyffrous ar gyfer Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol i ymuno â'n tîm Cerbydau Modur prysur ar sail achlysurol, wedi'i leoli ar ein Campws yn Aberteifi. Yn y rôl hon byddech yn gweithio yn un o'n gweithdai cerbydau modur pwrpasol ar gyfer sgiliau gweithgynhyrchu a sgiliau peirianneg fodurol.

Campws Aberteifi Coleg Ceredigion yw prif leoliad y Gyfadran Sgiliau a Thechnoleg ac mae wedi'i leoli ger canol y dref gyda mynediad hawdd i'r holl gyfleusterau lleol. Mae yna Ardal Ymlacio fodern lle gall dysgwyr gymdeithasu, ymlacio neu ailfywiogi rhwng gwersi yn ogystal ag Y Cantîn, sy'n gweini brecwast a chinio. Hefyd, mae gan y campws hefyd Ganolfan Adnoddau Dysgu a Llyfrgell sydd wedi'i staffio'n llawn yn ogystal ag ardaloedd arbenigol i gefnogi addysg a hyfforddiant mewn nifer o Feysydd Cwricwlwm.

Ynglŷn â'r RôlMae'r gweithdai Cerbydau Modur ar Gampws Aberteifi yn fodern ac wedi'u cyfarparu'n dda, ar ôl cael buddsoddiad sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, gyda nifer o geir newydd, cyfarpar diagnostig a rigiau hyfforddi i gefnogi myfyrwyr a phrentisiaid. Mae'r ddarpariaeth yn amrywio o ddarpariaeth cyswllt ysgolion 14-19 hyd at ac yn cynnwys rhaglenni lefel tri.

Bydd deilydd y swydd yn cyfrannu at addysgu ac asesu rhaglenni L1 -3.

Beth fydd ei angen arnochI fod yn llwyddiannus yn y rôl, bydd angen arnoch:
 • Cymhwyster lefel 3 neu gyfwerth mewn Peirianneg Fodurol
 • Cymhwyster Academaidd Uwch/ Galwedigaethol perthnasol mewn Peirianneg Fodurol
 • Cymhwyster addysgu (os nad ydych eisoes yn meddu ar gymhwyster addysgu, bydd hi'n ofynnol i chi ennill TAR o fewn 2 flynedd.)
 • Profiad perthnasol yn y diwydiant cerbydau modur
Er nad yw'n hanfodol, byddai profiad o geir hybrid a thrydan yn fanteisiol, fodd bynnag, darperir hyfforddiant ar gyfer hyn os nad oes gennych brofiad eisoes.

I gael mwy o wybodaeth, neu i drefnu sgwrs/cyfarfod anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Tom.braddock@colegsirgar.ac.uk.

Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 0/1
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 0/1
Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.