MANYLION
  • Lleoliad: Carmarthen , Carmarthenshire, SA31 3AN
  • Testun: Gweithiwr Ieuenctid
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 01 March, 2022
  • Dyddiad Gorffen: 31 July, 2023
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,751 - £21,751
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 31 Ionawr, 2022 5:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gweithiwr Ieuenctid Prosiect Cydbwysedd - Iechyd a Lles.

Gweithiwr Ieuenctid Prosiect Cydbwysedd - Iechyd a Lles.

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin
Fel Arweinydd Prosiect Iechyd a Lles Ieuenctid, byddwch yn cefnogi'r gwaith rheng flaen a wnawn gyda'n pobl ifanc yn uniongyrchol trwy ddarparu, mewn ymgynghoriad â phobl ifanc, ystod eang o weithgareddau a gweithdai iechyd a lles sy'n gysylltiedig â “Y 5 Ffordd i Lesiant” ac amrywiol strategaethau yn ymwneud ag Iechyd a Lles.
Ein nod yw gwneud y bobl ifanc yn hapusach ac yn iachach ac adeiladu eu gwytnwch.
Yn rhan o’r rôl llawn amser yma, byddwch yn arwain y grŵp Rhieni Ifanc a'r grŵp Mz Bach ar fore Gwener, a chefnogi grŵp “Pontio” sydd yn cynnwys plant 6-10 oed ar fore Sadwrn.
Mae Dr Mz yn Ganolfan ieuenctid llawn amser sy'n darparu lle diogel a hwyliog i bobl ifanc dreulio eu hamser hamdden, gan dderbyn cefnogaeth gan staff yn Ganolfan ynghylch unrhyw faterion y maen nhw'n delio â nhw a dysgu sgiliau newydd gan ddatblygu perthynas gref a'u cymuned leol.
Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar sail rota i gynnwys nosweithiau a phenwythnosau.