MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol David Hughes,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £95,000.00 - £100,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Pennaeth - Ysgol David Hughes

Pennaeth - Ysgol David Hughes

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol David Hughes

Cyflog: L29,£95,545 - L35, £110,681 y flwyddyn

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: Parhaol

Dyddiad Cychwyn: 1 Medi 2024

Cynheli'r cyfweliadau proffesiynol ar 8 Mawrth 2024 a chyfweliad Llywodraethwyr ar 14 Mawrth 2024

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Mae gwybodaeth bellach ar gael drwy cysylltu a Mr Owen Davies Uwch Rheolwr Cynradd: 01248 752 947 neu OwenDavies@ynysmon.llyw.cymru

Ffurflenni i'w dychwelyd i Mrs Carol Snowden: CarolSnowden@ynysmon.llyw.cymru neu i'w postio i'r Gwasanaeth Dysgu, Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mercher, 28 Chwefror, 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.