MANYLION
  • Lleoliad: Litchard Primary,
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Llidiart

Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Llidiart

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Llidiart
Disgrifiad swydd
15 awr yr wythnos – tymor yr ysgol yn unig

Trefnir yr oriau gwaith rhwng 10am a 2pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod fel Cogydd Cynorthwyol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo'r cogydd i baratoi prydau bwyd ysgol. Byddwch yn cynorthwyo wrth hyfforddi a threfnu staff a byddai gwybodaeth am weithdrefnau gweinyddu cegin yn fantais. 

Bydd disgwyl i chi gyflenwi ar gyfer y Cogydd yn ei absenoldeb a chyflenwi mewn ysgolion eraill yn y Fwrdeistref Sirol. 

Mae angen Tystysgrif Hylendid Bwyd Canolradd ar gyfer y swydd hon.  Darperir hyfforddiant os bydd angen.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dyddiad Cau: 28 Chwefror 2024

Llunio'r rhestr fer: Yr wythnos sy'n dechrau 04 Mawrth 2024

Cyfweliadau yn yr wythnos sy'n dechrau: 18 Mawrth 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person