MANYLION
  • Lleoliad: Coety Primary,
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Coety

Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Coety

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cogydd Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Coety
Disgrifiad swydd
12.5 awr yr wythnos

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod fel Cogydd Cynorthwyol.
Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo'r cogydd wrth baratoi 30-90 o brydau bwyd y dydd. Byddwch yn cynorthwyo wrth hyfforddi a threfnu staff a byddai gwybodaeth am weithdrefnau gweinyddu cegin yn fantais. 

Bydd disgwyl i chi gyflenwi ar gyfer y Cogydd yn ei absenoldeb a chyflenwi mewn ysgolion yn y fwrdeistref sirol os oes angen.  Mae angen Tystysgrif Hylendid Bwyd Canolradd ar gyfer y swydd hon.  Darperir hyfforddiant os bydd angen.

Trefnir oriau gwaith rhwng 9am a 2.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd holl weithwyr y cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn angenrheidiol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Dyddiad cau: 21 Chwefror 2024

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr