MANYLION
  • Lleoliad: Merthyr,
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Cymorth Bwrdd Gwaith Cynorthwyol

Y Coleg Merthyr Tudful
Mae Coleg Merthyr Tudful yn awyddus i recriwtio aelod o staff yn eu hadran Gwasanaethau Cyfrifiaduron prysur. Mae'r adran yn darparu cefnogaeth defnyddiwr terfynol, bwrdd gwaith, rhwydwaith a gweinydd.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o dîm Cymorth 3 pherson sy'n darparu caledwedd a meddalwedd defnyddiwr i staff a myfyrwyr ar draws y Coleg.

Disgwylir i'r ymgeisydd feddu ar wybodaeth dda o systemau gweithredu Windows Microsoft cyfredol ynghyd â dealltwriaeth dda o galedwedd cyfrifiadurol.

Bydd gan yr ymgeisydd gymhwyster lefel 3 diweddar mewn disgyblaeth TG.

Mae'r swydd yn gofyn am sgiliau cyfathrebu rhagorol, gan mai'r rôl fydd yn wynebu cwsmeriaid, a bydd hefyd yn frwdfrydig dros ddysgu, sgiliau trefnu da ac ymagwedd hyblyg tuag at waith.

Mae gwiriad DBS + yn ofyniad i'r swydd hon.

Closing Date: 19/02/2024