MANYLION
 • Lleoliad: Llangefni,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
 • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Arweinydd Tîm Asesu Dysgu Seiliedig ar Waith

Arweinydd Tîm Asesu Dysgu Seiliedig ar Waith

Grwp Llandrillo Menai
Maer Adran Peirianneg yn Coleg Menai yn adran flaengar sy'n cynnig cyrsiau arbenigol mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau Peirianneg gan gynnwys mecanyddol ac electronig. Mae dysgu ac addysgu yn digwydd gydag offer safonol y diwydiant ac mewn cyfleusterau modern, gan gynnwys adeilad STEM £15m a adeiladwyd yn ddiweddar.

Arwain tîm o Aseswyr / Hyfforddwyr o fewn y Maes Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith i gefnogi, hyfforddi ac asesu dysgwyr i gyflawni cymwysterau galwedigaethol yn y meysydd perthnasol. Bydd yr Arweinydd Tîm /Asesydd yn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir i'r dysgwyr:
 • O'r ansawdd gorau posib
 • Yn darparu gwerth am arian
 • Yn cwrdd ag anghenion y cyflogwr ac anghenion y myfyrwyr sy'n derbyn hyfforddiant
 • Yn adlewyrchu cenhadaeth, gwerthoedd ac amcanion y Grŵp.
Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CM/189/24

Cyflog
£33,901.50 - £36,150.23 y flwyddyn

Lleoliad Gwaith
 • Llangefni

Hawl gwyliau
 • 28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl pum mlynedd lawn o wasanaeth di-dor (01 Medi i 31 Awst).
 • Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol.
 • Hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd / diwrnod y trefnwyd i'r safle fod ar gau bob blwyddyn, i'w pennu'n flynyddol.
 • Bydd gan y rhai ar gontractau Rhan-amser hawl pro rata i'r hyn a nodir uchod.

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos

52 o wythnosau'r flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
23 Chwef 2024
12:00 YH(Ganol dydd)