MANYLION
 • Lleoliad: Rhos-on-Sea,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Gweinyddol Arholiadau

Cynorthwyydd Gweinyddol Arholiadau

Grwp Llandrillo Menai
Mae'r Cynorthwyydd Cefnogi Arholiadau'n gyfrifol am weinyddu arholiadau allanol a mewnol yn unol â'r rheoliadau a bennwyd gan y Cydgyngor Cymwysterau, y Cyrff Dyfarnu a'r Sefydliadau Partner, ac yng ngweithdrefnau rhwydwaith Grŵp Llandrillo Menai ar gyfer cynnal arholiadau.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/186/24

Cyflog
£23,411.65 - £23,925.04 y flwyddyn

Lleoliad Gwaith
 • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
 • 28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl pum mlynedd lawn o wasanaeth di-dor (01 Medi i 31 Awst).
 • Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol.
 • Hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd / diwrnod y trefnwyd i'r safle fod ar gau bob blwyddyn, i'w pennu'n flynyddol.
 • Bydd gan y rhai ar gontractau Rhan-amser hawl pro rata i'r hyn a nodir uchod.

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos

52 o wythnosau'r flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
21 Chwef 2024
12:00 YH(Ganol dydd)