MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Brynsiencyn,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 2

Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Brynsiencyn

Cyflog: Graddfa 2, £11.98- £12.18 yr awr

Cytundeb: Dros Dro

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â dyletswyddau Clerc i Gorff Llywodraethu'r ysgol fel rhan o'u rôl, manylion i'w trafod yn ystod y cyfweliad.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Brynsiencyn, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6HZ

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 23 Chwefror, 2024

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gal wrth ddilyn y dolennau isod.