MANYLION
  • Lleoliad: Bryngwyn Comp, Dafen Road, Dafen, Llanelli,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Bryngwyn

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

6 awr 20 munud yr wythnos.

Swyddogaeth goruchwyliwr amser cinio yw sicrhau diogelwch a lles disgyblion yn ystod yr egwyl canol dydd. Bydd hyn yn golygu goruchwylio disgyblion yn effeithiol ar dir ac o gwmpas yr ysgol.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Emma Morgan ar 01554 750661 / emma.morgan@bryngwyn.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: