MANYLION
  • Lleoliad: Glynllifon,
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £19.00 - £22.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 16 Chwefror, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol Peirianneg Amaethyddol (Dros do)

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol Peirianneg Amaethyddol (Dros do)

Grwp Llandrillo Menai
Mae'r adran Peirianneg Amaethyddol ag Amaeth wedi ei leolo ar safle Glynllifon. Mae myfyrwyr yn astudio cyrsiau llawn amser lefel 2 a 3 gyda'r posibilidad i cwblhau prentisiaeth ar gael gyda gyflogwyr addas. Bydd myfyrwyr yn mynd ymlaen i'r byd gwaith trwy weithio i cyflogwyr sydd yn cynnig gwasaneuthau Amaethyddol ee. gwerthu, cynnal a chadw peiriannau a ffermydd neu trwy gontractio. Bydd rhai myfyrwyr yn mynd i ffermydd teuluol i weithio.

Gydag arweiniad, fe fydd y Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol yn gweithio i ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau y myfyrwyr trwy gynllunio gweithgareddau ymarferol. Mae'r tasgau hyn yn dilyn cynllun gwaith sy'n datblygu yn ystod y tymor i sefydlu cymhwysedd myfyrwyr fel eu bod yn bodloni gofynion y cwrs.

Mae'r adran yn hyfforddi myfyrwyr mewn agweddau gwahanol o peirianneg amaethyddol i wneud a'r diwydiant amaethyddol, yn cynnwys y broses o ddarganfod diffygion a trwsio ystod eang o peiriannau cyffredinol fferm. Bydd y Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol yn cynorthwyo a chefnogi darlithwyr i nodi ac asesu cynnydd dysgwyr gan gynnig arweiniad a cefnogaeth os yn briodol.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/184/24

Cyflog
£18.83 - £20.09 gan gynnwys tâl gwyliau

Lleoliad Gwaith
  • Glynllifon

Hawl gwyliau
Bydd hawl i wyliau â thâl pro rata ym mhob blwyddyn academaidd (1 Medi i 31 Awst), sy'n cynnwys hawl pro-rata i 8 Gŵyl Banc a Gwyliau Cyhoeddus a welir fel arfer yng Nghymru a hawl pro-rata o hyd at 5 o wyliau effeithlonrwydd (sylwer y gall hyn newid yn flynyddol). Mae gwyliau blynyddol yn deillio o hawl pro rata cyfwerth ag amser llawn o 46 diwrnod sydd wedi'i gynnwys yn y gyfradd fesul awr a delir.

Patrwm gweithio
7.5 awr yr wythnos (Patrwm gwaith i'w gytuno yn ddibynnol ar argaeledd)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau
16 Chwef 2024
12:00 YH(Ganol dydd)