MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Syr Thomas Jones,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 14 Chwefror, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes Gwyddoniaeth

Athro / Athrawes Gwyddoniaeth

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Syr Thomas Jones

Cyflog: M2 - U3 y flwyddyn

Oriau: Rhan Amser (hyd at 4 dirwnod)

Cytundeb: Dros dro (Cyfnod Mamolaeth)

Diwrnod Cychwyn: 1af Ebrill, 2024

Mae llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i apwyntio gwyddonydd profiadol ac angerddol i ymuno â thîm arbennig Ysgol Syr Thomas Jones.

Ystyrir ceisiadau gan unigolion sydd yn dymuno gweithio rhan amser.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch, Ynys Môn, LL68 9TH

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mercher, 14eg Chwefror, 2024

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.