MANYLION
  • Lleoliad: 3 Spilman Street, Carmarthen,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £50,000.00 - £55,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Cyswllt Teulu

Swyddog Cyswllt Teulu

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, hunan-gymhelliant i weithio'n uniongyrchol gyda'r Tîm Cynhwysiad Anghenion Dysgu Ychwanegol er mwyn rhoi cymorth i ysgolion, rhieni, a phlant o ran goblygiadau diwygio statudol ym maes anghenion dysgu ychwanegol, yn enwedig cyflwyno Cynlluniau sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, Cynlluniau Datblygu Unigol, a Hawliau'r Plentyn i Apelio.

Bydd y Gweithiwr Cymorth a chyswllt i Deuluoedd - Anghenion Dysgu Ychwanegol a benodir yn gweithio gyda Rheolwyr ac aelodau o'r TÈ

Mae gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Elinor Williams ar ERWilliams@sirgar.gov.uk or Rebecca Williams ar RAWilliams@sirgar.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: