MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman, Ammanford,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Dyffryn Aman

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Dyffryn Aman

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

27.50 awr yr wythnos.

Rydym yn awyddus i gyflogi Cynorthwy-ydd Dysgu L1 i gefnogi'r gwaith o gyflwyno dysgu ar gontract ar gontract tymor penodol 1 mlynedd.

Rydym am recriwtio unigolyn:

• Gyda sgiliau rhifedd/llythrennedd da;

• Pwy fydd yn cymryd rhan mewn datblygiad a hyfforddiant;

• Sy'n gweithio'n adeiladol ac yn hyblyg fel rhan o dîm, gan ddeall rolau a chyfrifoldebau dosbarth a'u sefyllfa eu hunain o fewn y rhain.

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, gan ddefnyddio ei flaengaredd ei hun, bydd ganddo agwedd gadarnhaol a gwir ddiddordeb mewn cefnogi disgyblion gyda'u dysgu.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gy raeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs L Hopkins ar 01269 592441 / admin@dyffrynaman.org

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: