Rydym yn cefnogi dysgwyr trwy annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, hyrwyddo annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddatgelu eu potensial llawn.

CYNORTHWYYDD CYMORTH DYSGU

Rydym yn cynorthwyo darparwyr a dysgwyr trwy annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, hybu annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddeall a chyflawni’r hyn sydd o fewn eu gallu.

Dysgwch fwy