Grŵp Llandrillo Menai

Grŵp Llandrillo Menai
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Llandrillo Yn Rhos
 • Conwy
 • LL284HZ

 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Abergele
 • Conwy
 • LL22 7HT

 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Bangor
 • Gwynedd
 • LL57 2TP

 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Dolgellau
 • Gwynedd
 • LL40 2SW

 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Glynllifon
 • Gwynedd
 • LL54 5DU

 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Llangefni
 • Isle of Anglesey
 • LL77 7HY

 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Pwllheli
 • Gwynedd
 • LL53 5EB

 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Y Rhyl
 • Denbighshire
 • LL18 2HG
Amdanom Ni

Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Mae'n cyflogi 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 21,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys dros 1,500 o fyfyrwyr addysg uwch, ledled Ynys Môn a siroedd Conwy, Dinbych a Gwynedd.

Bwriad y Grŵp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol ac yn llwyddiannus. Mae'r amrywiaeth eang o gyrsiau, y profiadau dysgu o safon uchel, y cyfleusterau penigamp a'r staff amryddawn sydd gan y Grŵp oll yn cyfrannu at gyflawni'r nodau hyn.

Oherwydd y cyfleoedd ychwanegol a gynigir i astudio cyrsiau gradd ac i ennill cymwysterau proffesiynol, gall mwy o bobl ifanc a dysgwyr hŷn gyflawni eu potensial. Mewn Canolfan Brifysgol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, ceir cyfleusterau gwych i fyfyrwyr Addysg Uwch y Grŵp.