MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 11 Gorffennaf, 2024 - 6:00 pm
  • Diwedd: 11 Gorffennaf, 2024 - 7:30 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Noson Agored Rithwir TAR Cynradd ac Uwchradd

Noson Agored Rithwir TAR Cynradd ac Uwchradd

Yn ystod y noson, cewch gyfle i gwrdd â’r tîm TAR, ein cynrychiolwyr ysgol a myfyrwyr yn ein sesiwn Holi ac Ateb fyw ar Zoom. Byddwch hefyd yn gallu darganfod mwy am ein hystod o raglenni TAR Uwchradd a Chynradd sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg, cymhellion ariannol hael a llawer mwy! Bydd gwahoddiad Zoom yn cael ei anfon atoch cyn y noson.

Cadwch eich lle yma cyda'r linc.

Ewch i'n tudalennau gwe TAR am ragor o wybodaeth am ein rhaglenni: Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) - Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)

Ebost: ymholiadau-tar@abertawe.ac.uk