MANYLION
  • Lleoliad: Abertawe
  • Dechrau: 01 Mai, 2024 - 6:00 pm
  • Diwedd: 01 Mai, 2024 - 7:30 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Noson Agored TAR Cyfrwng Cymraeg

Noson Agored TAR Cyfrwng Cymraeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Am y digwyddiad hwn

Dewch i'r campws i ddysgu mwy am:

· ein rhaglenni TAR Cynradd ac Uwchradd

· y cyllid sydd ar gael i chi

· ein darpariaeth Gymraeg

· cyfleoedd a chefnogaeth os ydych yn ansicr neu’n ddi-hyder am ddilyn y llwybr cyfrwng Cymraeg

· ein tîm Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

· ein hysgolion partner a lleoliadau addysgu

Addysgwyr Cymru

· cyfleoedd gwaith

Dewch i sgwrsio gyda'n tîm cyfeillgar a gweld ein cyfleusterau newydd gwych.

Te, coffi a chacen am ddim i bawb sy'n mynychu!

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar 1 Mai.

Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg: ymholiadau-tar@abertawe.ac.uk neu pgce-enquiries@swansea.ac.uk