MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 11 Ebrill, 2024 - 3:30 pm
  • Diwedd: 11 Ebrill, 2024 - 5:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Sbotolau ar Lwyddiant: Arfer Effeithiol mewn Dysgu Proffesiynol

Sbotolau ar Lwyddiant: Arfer Effeithiol mewn Dysgu Proffesiynol

Bydd y gweminar yn ymchwilio i strategaethau ar gyfer hunanwerthuso effeithiol, gan roi’r offer i chi nodi cryfderau, nodi meysydd i’w gwella, a sbarduno newid ystyrlon. O feithrin diwylliant o fyfyrio i roi cynlluniau gweithredu cynaliadwy ar waith, bydd ein siaradwyr yn rhannu mewnwelediadau ymarferol ac awgrymiadau ymarferol.