MANYLION
  • Lleoliad: Conwy
  • Dechrau: 01 Mai, 2024 - 9:00 am
  • Diwedd: 01 Mai, 2024 - 4:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Arwain yn y Gymraeg: Y Daith i 2050

Arwain yn y Gymraeg: Y Daith i 2050

Mae’r gynhadledd wedi’i chynllunio ar gyfer penaethiaid ac uwch arweinwyr o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Bydd y gynhadledd yn cynnig cyfle i arweinwyr addysgol o bob lleoliad ddathlu eu llwyddiannau wrth ddatblygu’r Gymraeg yn eu sefydliadau ac archwilio’r camau nesaf i wireddu’r uchelgais o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.