MANYLION
  • Lleoliad: Bangor
  • Dechrau: 05 Gorffennaf, 2024 - 9:30 am
  • Diwedd: 05 Gorffennaf, 2024 - 3:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Strafagansa arbrofol

Strafagansa arbrofol

Rydym yn falch o gael dod at ein gilydd unwaith eto i gyflwyno ein cynadleddau gwyddoniaeth undydd blynyddol. Y llynedd, fe ofynnoch chi am ragor o weithgareddau ymarferol, felly eleni mae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg a gwestai arbennig yn cynnal tri gweithdy ymarferol ar eich cyfer. Bydd cyfle i chi fynychu’r holl weithdai, rhyngweithio â chydweithwyr o bob cwr o’r wlad ac, wrth gwrs, mwynhau pryd o ginio blasus yn rhad am ddim. Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwych, yn llawn hwyl a gwaith arbrofol.

 

Cefnogir y digwyddiad hwn a ariennir yn llawn gan STEM Learning ac mae wedi'i anelu at athrawon gwyddoniaeth uwchradd, technegwyr, athrawon newydd gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant.