MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 07 Mawrth, 2024 - 9:30 am
  • Diwedd: 07 Mawrth, 2024 - 11:00 am
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Ken Jones

Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Ken Jones

Mae Datgloi Arweinyddiaeth yn gyfres o weminarau dysgu proffesiynol, sy’n archwilio arweinyddiaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer y rheini mewn rolau arweinyddiaeth uwch o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) a’u nod yw cefnogi eu meddwl a’u hymarfer.