MANYLION
  • Lleoliad: Powys
  • Dechrau: 07 Hydref, 2023 - 9:30 am
  • Diwedd: 07 Hydref, 2023 - 2:30 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Gwyddoniaeth ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth.

Gwyddoniaeth ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth.

Ymunwch â’r Sefydliad Ffiseg gyda chefnogaeth gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol a’r Gymdeithas Addysg ar gyfer Gwyddoniaeth ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth.

Bydd digwyddiadau ‘Dydd Sadwrn Gwyddoniaeth Gwych’ yn cynnwys: Harry Potter -Gwyddoniaeth neu Hud? a Wedi Rhew! ac ymweliad gan Sir Isaac Newton lle gall teuluoedd a ffrindiau ynghyd ag athrawon cynradd ac uwchradd fwynhau cyfleoedd rhwydweithio a rhannu syniadau.

Yn y prynhawn byddwn yn cynnal Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr:Mae ein planed hardd yn lle gwych i fyw ac yn lle gwych i ddysgu! Ymunwch gyda’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg ac ysgolion lleol i hedfan trwy ffiseg yr atmosffer.

Dewch â’ch arddangosiadau gwyddoniaeth eich hun i’w rhannu ag eraill.

***Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ond dewch â'ch cinio eich hun***