MANYLION
 • Lleoliad: Wrecsam
 • Dechrau: 11 Hydref, 2023 - 12:30 pm
 • Diwedd: 11 Hydref, 2023 - 6:30 pm
 • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Sir y Fflint a Wrecsam

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Sir y Fflint a Wrecsam

Gwahoddir disgyblion blynyddoedd 9 i 13 o ysgolion Sir y Fflint a Wrecsam, ynghyd â’u rhieni/gwarcheidwaid, i’n digwyddiad gyrfaoedd Dewiswch eich Dyfodol.

Dyddiad ac amser

Dydd Mercher 11 Hydref 2023, rhwng 12:30pm a 6:30pm

 • 12:30am i 3:30pm, i ysgolion
 • 3:30pm i 6:30pm, i rhieni, gwarcheidwaid, gofalwyr a’r cyhoedd

Lleoliad

Gwesty Ramada Plaza, Ffordd Ellice, Wrecsam LL13 7YH

Beth y gall y disgyblion ei ddisgwyl?

Cyfle i bobl ifanc glywed gan arbenigwyr mewn diwydiant o bob rhan o’r rhanbarth a siarad â nhw.

Bydd y bobl ifanc yn gallu cael gwybodaeth am:

 • Gyrfaoedd
 • Prentisiaethau
 • Llwybrau hyfforddi

Mae hwn yn gyfle gwych i ddisgyblion gael gwybodaeth gan bobl mewn diwydiant. Gallant ddarganfod beth mae cyflogwyr yn edrych amdano wrth recriwtio eu gweithlu a chael cipolwg ar y byd gwaith.

Bydd cynghorwyr gyrfa yn bresennol ar y diwrnod hefyd. Gallant ddarparu gwybodaeth am gael mynediad i wahanol swyddi, cyrsiau a chymwysterau

Camau nesaf

 • Bydd gwahoddiadau yn cael eu hanfon i bob ysgol yn Sir y Fflint a Wrecsam
 • Nid oes angen i rieni, gwarcheidwaid, gofalwyr a’r cyhoedd archebu lle