MANYLION
  • Lleoliad: Caerdydd
  • Dechrau: 10 Hydref, 2023 - 9:30 am
  • Diwedd: 11 Hydref, 2023 - 2:30 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Sgiliau Cymru

Sgiliau Cymru

Ymunwch â SgiliauCymru yn Utilita Arena Caerdydd ar 10 Hydref, 9:30am – 2:30pm 2023, a sesiwn fin nos 4pm – 6pm, ac 11 Hydref 2023, 9:30am – 2:30pm.

Yn SgiliauCymru, bydd pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yn cael cyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol a chenedlaethol a darparwyr addysg o ansawdd uchel wyneb yn wyneb i gael cyngor arbenigol am yrfaoedd ac i gynllunio eu gyrfaoedd. Eleni, byddwn yn croesawu 5,000 o bobl ifanc a 40 o arddangoswyr i SgiliauCymru, sy’n golygu mai dyma’r digwyddiad gyrfaoedd, hyfforddiant a phrentisiaeth mwyaf sy’n cael ei gynnal am ddim y ne Cymru.

Mae SgiliauCymru yn rhoi cyfle i bobl ifanc archwilio’r cyrsiau addysg cyffrous sydd ar gael drwy rai o golegau a phrifysgolion mwyaf poblogaidd Cymru ac archwilio amrywiaeth eang o gyfleoedd prentisiaeth a chyrsiau hyfforddi ar gyfer y swyddi mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Mae SgiliauCymru yn rhoi cyfle prin i fyfyrwyr elwa o gysylltiad uniongyrchol â chyflogwyr gweithredol a darparwyr cyrsiau, gan roi’r cyfle gorau iddyn nhw ddewis cwrs neu swydd sy’n addas iddyn nhw.