MANYLION
  • Lleoliad: Abertawe
  • Dechrau: 04 Hydref, 2023 - 9:00 am
  • Diwedd: 05 Hydref, 2023 - 3:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Bae Abertawe

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Bae Abertawe

Gwahoddir disgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 o ysgolion ar hyd a lled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i ŵyl gyrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol Bae Abertawe.

Dyddiad ac amser

  • 4 Hydref, 9:00am i 3:00pm, i ysgolion
  • 4 Hydref, rhwng 3:00pm i 6:00pm, i rhieni, gwarcheidwaid, gofalwyr a’r cyhoedd
  • 5 Hydref, 9:00am i 3:00pm, i ysgolion

Lleoliad

Neuadd Brangwyn, Abertawe, SA1 4PE

Yr hyn y gall y disgyblion ei ddisgwyl

Bydd amrywiaeth o gyflogwyr yn mynychu’r ŵyl. Byddant yn darparu gwybodaeth am yrfaoedd a swyddi yn eu sector.

Gall pobl ifanc gael gwybod am:

  • Swyddi
  • Gyrfaoedd
  • Prentisiaethau 

Dyma gyfle gwych i ddisgyblion gael gwybodaeth gan bobl yn y diwydiant. Bydd yn gyfle iddynt ddarganfod beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano wrth recriwtio’u gweithlu a chael dealltwriaeth o’r byd gwaith.

Bydd Cynghorwyr gyrfa yno ar y diwrnod hefyd. Gallant ddarparu gwybodaeth am sut i gael gwahanol swyddi, cyrsiau a chymwysterau.