MANYLION
  • Lleoliad: Caerdydd
  • Dechrau: 01 Gorffennaf, 2023 - 9:00 am
  • Diwedd: 01 Gorffennaf, 2023 - 5:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Diwrnod Agored Ôl-raddedig – Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Diwrnod Agored Ôl-raddedig – Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dysgwch fwy am astudio ôl-raddedig ym Met Caerdydd. Mae graddau meistr ar gael mewn Addysg, Addysg (Cymru), Seicoleg mewn Addysg, Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL) a Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Rydym hefyd yn cynnig casgliad o gyrsiau hyfforddi athrawon gan gynnwys TAR Cynradd, TAR Uwchradd ac AHO TAR ar gyfer addysgu yn y sector ôl-orfodol (16+).

Yn y Diwrnod Agored Ôl-raddedig gallwch ymweld â’n campysau, archwilio ein cyfleusterau a chwrdd â’n myfyrwyr a’n staff academaidd. Dysgwch fwy ac archebwch eich lle www.metcaerdydd.ac.uk/study/opendays/Pages/default.aspx

Darganfyddwch fwy am ein rhaglenni yma: https://www.metcaerdydd.ac.uk/education/Pages/default.aspx

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth : askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Lleoliad: Caerdydd

Dechrau: 01 Gorffennaf, 2023 - 9:00yb

Gorffen: 01 Gorffennaf, 2023 - 5.00yp