MANYLION
  • Lleoliad: Aberystwyth
  • Dechrau: 10 Chwefror, 2023 - 9:30 am
  • Diwedd: 10 Chwefror, 2023 - 3:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Cefnogi Arweinwyr: Y Sector Gymraeg (Gyda CYDAG)

Cefnogi Arweinwyr: Y Sector Gymraeg (Gyda CYDAG)

Dewch i drafod a myfyrio gyda chydweithwyr Cymraeg ledled Cymru yn y digwyddiad undydd hwn sy’n archwilio recriwtio a chadw staff, trochi iaith a lles arweinwyr.

Cyfle i wrando ar arweinwyr yn rhannu eu ffyrdd arloesol o fynd i’r afael ar ddelio gyda recriwtio a chadw staff yn y sector Gymraeg.

Cyfle i ddysgu am  dri model gwahanol o drochi iaith, wrth glywed gan gyn-ddisgybl a dau arweinydd yn rhannu eu profiadau o fynd i’r afael â throchi.

Cewch eich hysbrydoli ar sut i flaenoriaethu  lles eich hun drwy wrando ar  ddau arweinydd yn rhannu sut maent yn gofalu am  les eu hunain yn eu rolau prysur.

Ymunwch a ni yn Gwesty Llety’r Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3TL am y digwyddiad yma.