MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 01 Rhagfyr, 2022 - 9:30 am
  • Diwedd: 01 Rhagfyr, 2022 - 11:30 am
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Datgloi’r Cwricwlwm gyda Yr Athro Mark Priestley

Datgloi’r Cwricwlwm gyda Yr Athro Mark Priestley

Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer arweinwyr mewn rolau arweinyddiaeth uwch o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a’u nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr system.

Wedi’i ddarparu’n ddigidol ar Zoom, bydd y gyfres o weminarau yn darparu dysgu proffesiynol ysbrydoledig o ansawdd uchel, sy’n ddiddorol, yn ysgogol, yn gydweithredol, yn gynhwysol ac yn gyfiawn i bawb. Bydd pob gweminar yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a thechnegau dysgu, er enghraifft ystafelloedd trafod, holi ac ateb a mynediad i ddeunyddiau darllen ac adnoddau ychwanegol.

Am ddim, cofrestru yn hanfodol