MANYLION
  • Lleoliad: Casnewydd
  • Dechrau: 30 Tachwedd, 2022 - 10:00 am
  • Diwedd: 30 Tachwedd, 2022 - 3:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Fforwm Rhanddeiliaid

Fforwm Rhanddeiliaid

Byddwch yn cael y cyfle i drafod eich arferion arweinyddiaeth eich hun gydag arweinwyr eraill a rhannu eich syniadau o ran sut y gall yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol eich cefnogi chi, eich lleoliad a’r sector addysg ehangach yng Nghymru.

Bydd cyfres o weithdai y byddwch yn gallu mynychu, dan arweiniad ein Cymdeithion, sy’n canolbwyntio ar faterion arweinyddiaeth bwysig. Bydd cyfle hefyd i ddarganfod mwy am y ddarpariaeth arweinyddiaeth yr ydym wedi ei chymeradwyo trwy glywed gan y darparwyr eu hunain.