MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, All Wales, CF5 2YB
  • Testun: Saesneg
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 31 March, 2024
  • Dyddiad Gorffen: 15 September, 2024
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £38,205 - £42,978
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 13 Chwefror, 2024 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Tiwtor Iaith Saesneg

Tiwtor Iaith Saesneg

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Mae'r Ganolfan Hyfforddi Iaith Saesneg (ELTC) yn darparu addysgu sgiliau iaith Saesneg ac astudio i fyfyrwyr rhyngwladol, gan eu paratoi ar gyfer datblygiad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a sefydliadau addysg uwch eraill yn y DU.
Rydym yn chwilio am diwtor rhan-amser (0.5fte) ar gontract cyfnod penodol hyd at 15 Medi 2024 i gefnogi'r gwaith amrywiol yn y Ganolfan.
Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.
Byddwch yn gyfforddus gyda chyflwyno wyneb yn wyneb ac ar-lein mewn ystafelloedd dosbarth rhithiol.

JOB REQUIREMENTS
Beth rydym yn chwilio amdano
• Ymwybyddiaeth o faterion diwylliannol sy'n wynebu myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio yn y DU
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth
• Yn gyfarwydd â safonau a gofynion y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin (CEFR) ac IELTS
• Gwybodaeth am gonfensiynau astudio addysg uwch yn y DU
• Gwybodaeth ymarferol am gymwysiadau Microsoft Office cyffredin fel Word a Powerpoint
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, sgiliau trefnu a rheoli amser, lefel uchel o sylw i fanylion a menter
• Y gallu i weithio'n dda fel unigolyn neu ran o dîm
• Y gallu i lynu wrth reoliadau mewnol ac allanol o ran Sicrhau Ansawdd a gofynion asiantaethau allanol
• Profiad o weithio gyda phobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf
• Profiad addysgu gan gynnwys paratoi a darparu deunyddiau addysgu o ansawdd uchel, dosbarthiadau addysgu o wahanol feintiau a lefelau, gan ddangos dulliau dysgu ac addysgu gwahaniaethol – wyneb yn wyneb ac ar-lein
• Hyblygrwydd a'r gallu i weithio ar draws y safle
• Wedi'i addysgu i safon gradd neu gyfwerth
• Cymhwyster mewn Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor neu brofiad perthnasol
• Wedi Ymrwymo i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus