MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Safle Cyn-Ysgol (Mes Bach Pre-School, Llangors)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Safle Cyn-Ysgol (Mes Bach Pre-School, Llangors)
Swydd-ddisgrifiad
Mae Mes Bach yn lleoliad Cyn-ysgol poblogaidd, hir sefydledig a leolir yn Ysgol Gynradd Llangors. Yn dilyn arolwg rhagorol, ac oherwydd galw cynyddol, byddwn yn ehangu ar gyfer tymor yr Haf eleni. Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd brwdfrydig a gofalgar ar gyfer y lleoliad, sy'n angerddol am Addysg Blynyddoedd Cynnar. Mae gennym ymrwymiad cadarn i ddysgu yn yr awyr agored, ac mae'r Ysgol Goedwig yn rhan bwysig o'r wythnos.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio mewn lleoliad 3+ neu Ysgol, gyda phlant oed meithrin, gan ddilyn Fframwaith a dulliau asesu'r Cyfnod Sylfaen.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:
  • Wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd dysgu uchel eu hansawdd ar gyfer pob dysgwr
  • Yn unigolyn brwdfrydig a gwybodus ym maes blynyddoedd cynnar, addysgu ac addysg
  • Yn enghraifft iaith ragorol gyda sgiliau cyfathrebu da; gallu yn y Gymraeg yn ddymunol ond nid hanfodol
  • Unigolyn caredig, gofalgar sy'n deall plant a'u hanghenion unigol
  • Wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth, yn gydweithredol ac yn hyblyg fel aelod o dîm bach
Mae'r swydd ar gyfer 5 diwrnod yr wythnos, rhwng 9am - 3pm. Gellir ystyried rhannu'r swydd.

Byddai'r swydd yn cydfynd yn dda gyda swydd fel cynorthwyydd gyda'r clwb brecwast/clwb ar ôl ysgol. Dylid ymgeisio ar wahân ar gyfer y swydd honno.

Er taw swydd ar gyfer tymor penodol yw hon, mae'n bosibl y gall y cytundeb ymestyn i dymor yr Hydref.

Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â chymhwyster Lefel 2, sy'n gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3.

Croeso i ddarpar ymgeiswyr drefnu ymweld â'r lleoliad, trwy drefnu ymlaen llaw gydag Arweinydd y Lleoliad/Unigolyn Cyfrifol. I drefnu ymweliad, cysylltwch â ni ar: office@llangorse.powys.sch.uk